De aalscholver zit vaak met uitgespreide vleugels op een paaltje bij het water. Het gaat hierbij voornamelijk om het laten drogen van hun verenkleed.
De Rietzanger is een vogel van rietlanden en andere oevervegetaties en bouwt zijn nest meestal in landriet. Zijn ideale leefomgeving bestaat uit een combinatie van jong en overjarig riet.
De koolmees is een zangvogel uit de familie van echte mezen. In België en Nederland is hij een zeer talrijke broedvogel, die bovendien voor het merendeel standvogel is
De waterrietzanger is in ons land een zeldzame doortrekker met hooguit enkele exemplaren per jaar.
De waterrietzanger is in ons land een zeldzame doortrekker met hooguit enkele exemplaren per jaar.
Reeën Terwijl ik in alle vroegte door een natuurgebied wandelde hoorde ik ineens een luide 'plons' en vervolgens zag ik twee wadende reeën.
Visdief is een zomergast die vanaf oktober wegtrekt naar de (sub)tropische kusten van Afrika.
Pier Holwerd is de langste pier van Europe en steekt zo'n 2 kilometer in zee.
Ketliker Skar is een adellijk bos nabij Heerenveen en aangelegd door de familie Bieruma Oosting. Zij legde het bos aan voor productie en de jacht.
Een jong damhert bokje is op zoek naar voedsel op de Katlijker Heide tijdens een koude winterochtend.